Javascript staat uit. Voor een optimale werking moet Javascript worden ingeschakeld.

 
  Citoweb - CMS
 
Aanmaak pagina en menukeuze
Het eerste wat u gaat doen bij het bouwen van uw website is één of meerdere pagina’s aanmaken.
Standaard is de home-pagina reeds aanwezig en bevat enkel de tekst ‘home’. Die kunt u later uiteraard aanpassen.
 
Bij een Citoweb-website kunt u kiezen uit 2 types menu:
 • Horizontaal.
  Dit is de meest gebruikte keuze. U heeft dan meer breedte om de pagina’s te maken. Bovendien vinden de meeste gebruikers het horizontale menu prettiger en toont het ook wat moderner, maar dat is een kwestie van smaak.
  U zult echter als u met veel pagina’s gaat werken vaker gebruik moeten maken van submenu’s.
 • Verticaal.
  Bij deze menuvorm is het werkgebied van de pagina een stuk smaller, omdat er ruimte door het menu wordt ingenomen.
  Bij een verticaal menu zijn alle pagina’s altijd zichtbaar. Dat kan er wat rommelig uitzien, maar de gebruiker ziet direct iedere pagina.  
De keuze die u maakt is bij Citoweb geen definitieve. U kunt te allen tijde van het ene type menu kunnen omschakelen naar het andere.
 
Omschakelen van menutype:
 1. Start de beheersmodule van Citoweb
 2. Kies de menuoptie Menustijl aanpassen
   
 3. Kies Horizontaal menu boven
              of
  Verticaal menu links
 4. Klik op de knop Wijzigingen doorvoeren.
 5. Ververs uw website in de browser om het effect van uw keuze te zien.
 
Aanpassen van menukleuren:
 1. Start de beheersmodule van Citoweb
 2. Kies de menuoptie Menustijl aanpassen
  Kies de gewenste kleuren voor de verschillende onderdelen van het gekozen actieve menu
 3. Klik op de knop Wijzigingen doorvoeren.
 4. Ververs uw website in de browser om het effect van uw keuze te zien.
 
Het is overigens aan te raden om even te wachten met het aanpassen van de kleuren totdat u de achtergrondkleur of afbeelding heeft gekozen. Deze keuze zorgt ervoor dat er bij het menu al kleuren worden ingesteld en de eventueel door u gekozen kleuren worden dan overschreven.
Dus eerst de basiskleuren van de achtergrond en daarna de menukleuren indien gewenst aanpassen via deze optie.

Een nieuwe pagina maken.
Een zeer belangrijk onderdeel. Het is verstandig om pas pagina’s te gaan maken als u rustig over de structuur van uw website heeft nagedacht. Maak een globaal schema hoe de menustructuur in elkaar gaat zitten.
 
 1. Start de beheersmodule van Citoweb
 2. Kies de menuoptie Menu en paginabeheer
 3. Voer de paginanaam in.
  Als het een Hoofdmenu-item betreft die later submenu’s moet bevatten, dan kiest u voor Hoofdmenu item.
  U kiest bij het aanmaken van een Hoofdmenu-item géén categorie.
  Klik op de knop Wijzigingen doorvoeren.

  Daarna maakt u een categorie aan met dezelfde naam:
  Klik op de knop Categorie toevoegen
  Voer de categorienaam in en klik op OK

  Als het een Submenu-item betreft, dan kiest u de optie Submenu van… aan en kies dan ook voor de gewenste categorie. Dat zal in de praktijk vrijwel altijd dezelfde naam zijn als die van het hoofdmenu-item

  Hoofdmenu’s werken bij het horizontale menu.
  Categorieën werken bij het verticale menu.

  Als u dus de mogelijkheid wilt krijgen om tussen de switchen tussen het verticaal en het horizontale menu, dan moet dus bij een submenu én een hoofdmenu ingevoerd worden én een categorie.
 4. Klik op de knop Wijzigingen doorvoeren.
 5. Ververs uw website in de browser om het effect van uw keuze te zien.

Het wijzigen van een pagina:
 1. Start de beheersmodule van Citoweb
 2. Kies de menuoptie Menu en paginabeheer
 3. Klik op het pennetje van de te wijzigen pagina.
 4. Wijzig de gegevens naar wens. Wijzig de naam, submenu of categorie. Tevens kunt u instellen of de pagina actief, dan wel niet actief is. Niet actief betekent dat hij niet wordt getoond.
 5. Klik op OK

 Het verwijderen  van een pagina:
 1. Start de beheersmodule van Citoweb
 2. Kies de menuoptie Menu en paginabeheer
 3. Klik op het kruisje van de te verwijderen pagina.
  Houd u er rekening mee dat een eenmaal verwijderde pagina niet meer terug kan worden gehaald.
  Eventueel op deze pagina geplaatste afbeeldingen blijven wel bewaard en kunnen dus opnieuw op een nieuwe pagina worden getoond.
 4. Klik op OK
   
De volgorde wijzigen:
 1. Start de beheersmodule van Citoweb
 2. Kies de menuoptie Menu en paginabeheer
  Klik in de tabel met de gemaakte pagina’s op het gewenste volgordepijltje. De pagina zal in de volgordecyclus omhoog dan wel omlaag worden geplaatst.
- Powered by Citoweb -